Цена: 22 315 р.

Куб 40х40 см — 2 шт., ступенька 40х20 см — 2 шт., кв. парал-д 40х20 см — 4шт., брус бол. 80х20 см — 2 шт., брус мал. 40х20 см — 2 шт., цилиндр бол. 80х30 см — 2 шт., цилиндр мал. 20х30 см — 4шт., полуцилиндр — 2 шт., треуг.призма 40х20 см — 2 шт., арка — 2 шт.

Кол-во фигур 24.

Калейдоскоп